Jeg / vi ønsker at opsige nedenstående lejemål.

 
 
 
 
 
I gøres opmærksom på at lejemålet skal være fraflyttet SENEST 14 dage før lejemålets endelige ophør jvf. lejekontrakten §11
Ved fraflytning betaler lejer gebyr for aflæsning af forbrugsmålere, såfremt fraflytning ikke sker samtidig med den årlige aflæsning af målerne.

Ved aflevering af lejligheden forholdes således:
- Det lejede skal afleveres i rengjort stand, d.v.s. gulve, skabe, skuffer, hårde hvidevarer, kummer, vaske, badekar, kælderrum, altan, vinduer, fliser og andet skal være grundigt rengjort.
- Eventuelle klistermærker skal være fjernet fra døre og fliser.
- Rullegardiner, persienner samt gardiner og beslag til samme nedtages.
- Udgifter i forbindelse med efterladte effekter betales af fraflytter.

VÆR opmærksom på – Forkert udspartling af borehuller kan medføre afdampning af rutex-tapet. Vi anbefaler derfor, at lejer ikke spartler huller i væggene.

SENEST 7 hverdage før aflevering SKAL Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning kontaktes på tlf. 4343 9999 #3 for at aftale tidspunkt for afholdelse af flyttesyn.
Privatlivspolitikken